enet

VIRTUAALNE TIPPKESKUS : Köide I


The Space of Culture – the Place of Nature
Approaches to Culture Theory 1
Toimetaja: Tiina Peil
Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011
Lae kogumik alla OAPEN-ist
Vaata ka Tartu Ülikooli Kirjastuse kodulehte

Kogumik sisaldab artikleid, mis põhinevad 22.–24. oktoobril 2009. a. Tallinnas toimunud Kultuuriteooria tippkeskuse sügiskonverentsil “Ruum, mälu ja ilme looduskultuuris (Spatiality, memory and visualisation of culture/nature relationships)” esitatud ettekannetel. Erinevate distsiplinaarsete lähenemiste ühendamisel on eesmärgiks diskussiooni avamine kultuuri ruumilisusest ning uurida looduse konstrueerimise ja maastiku kodustamise viise erinevates paikades ja erinevatel aegadel. Looduse ja kultuuri ontoloogilise eristamise vaidlustamiseks käsitletakse kaasaegseid humanistlikke ja ökoloogilisi vaateid ruumist (ja ajast) looduse kui performatiivse väljenduse kontekstis: kui millestki säärasest, mida korraga mõtestatakse ja konstrueeritakse.
 

 • Sisukord
 • Tiina Peil
  Introduction, 11-19
   

  Humanities and Ecosemiotics

  1. Roland Posner
  Eight Historical Paradigms of the Human Sciences, 20-38

  2. Alfred K. Siewers
  Pre-modern Ecosemiotics: The Green World as Literary Ecology, 39-68

  3. Kalevi Kull
  Foundations for Ecosemiotic Deep Ecology, 69-75
   

  Constructing Nature

  4. Maaris Raudsepp
  The Positioning on the Landscape of Culture and Mind: Methods for the Social Construction of Nature, 78-92

  5. Morten Tönnessen
  Mapping Human Impact – Expanding Horizons: Interdisciplinary Integration, 93-108

  6. Kirsi Laurén
  Writing the Environment: Finnish Written Nature Narratives, 107-119
   

  Landscapes and Environmental Change

  7. Urve Miller, Jan Risberg & Sven Karlsson
  Change of Environment in the Stockholm Region: Preconditions and Perspectives, 122-135

  8. Junzo Uchiyama
  Jōmon Style and Yayoi Style: A Worldview Transition within Neolithisation in the Japanese Archipelago, 136-152

  9. Emilie Maj
  The Civilising Hero, a Question of Domestication in Yakutia, 153-164

  10. Liisi Jääts, Marge Konsa, Kersti Kihno & Pille Tomson
  Fire Cultivation in Estonian Cultural Landscapes, 165-180

  11. Mats Widgren
  A World of Domesticated Landscapes, 181-185
   

   

  Bibliograafia/Indeks
  ISSN 2228-060X
  ISBN 978-9949-19-623-4
  Thomson Reuters, TR Conference Proceedings Citation Index