enet

VIRTUAALNE TIPPKESKUS : Tippkeskusest

Kultuuriteooria tippkeskus on Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi projekt, mille tegevusperioodiks on 2008-2015. Kultuuriteooria tippkeskuse erialade vaheline seotus ja sünergia rajaneb humanitaar- ja sotsiaalteaduste senisele koostööle. Erinevate valdkondade kultuuriuuringute toetamise kaudu soodustab tippkeskus ühistegevuses kokkupuutepunktide ning heuristiliste momentide tekkimist. Kultuuriteooria tippkeskuse moodustavad 8 uurimisrühma, mis tegutsevad nii Tartu Ülikoolis kui Tallinna Ülikoolis, aitades sellega kaasa kõrgkoolide vahelisele koostööle.
Kultuuriteooria tippkeskus panustab kultuuri metodoloogilise ja teoreetilise uurimistaseme tõstmisse ning kultuuriuurimise jätkusuutlikkusse Eestis. Empiiriliste andmete, teooriate ja analüüsimeetodite kõrvutamise interdistsiplinaarse keskkonna loomise, koostöö arendamise ning teiste teadusvaldkondade tundmaõppimise kaudu püüeldakse sügavama tõlgenduse poole nii erialade enesemõistmises kui laiemate teoreetiliste mudelite mõtestamises.
Tippkeskust juhatab professor Valter Lang, tippkeskusega seotud otsuste tegemisel osalevad kõikide uurimisrühmade juhid. Tippkeskuse liikmeteks on uurimisrühmadesse kuuluvad teadustöötajad, kraadiõppurid ning tugipersonal.

Kultuuriteooria tippkeskuse eesmärgid:
- edendada kultuuriuurimist Eestis,
- koguda ja säilitada empiirilisi andmeid ning luua nende põhjal andmebaase,
- luua keskkond paindlikumate ning dünaamiliste kultuuriteooriate tekkeks,
- luua erialasid ühendav kultuurisüsteemide ja -protsesside uurimise metodoloogia, mis võimaldaks kultuuri terviklikumalt mõista.

Kultuuriteooria tippkeskuse uurimisrühmi ühendavateks mõisteteks on “mälu” ja “identiteet”. Mälu ja identiteediga seonduvaid nähtusi käsitletakse muutuvate ja kontekstipõhistena, arvestades nii mitmepalgeliste keskkondade kui ka valdkondlike teaduslooliste eripäradega.
Tippkeskuse peamisteks publikatsioonideks on raamatusari “Approaches to Culture Theory”, teadusajakirjade erinumbrid ja kooliõpetajatele suunatud raamatusari. Tippkeskuse poolt korraldatavad peamised üritused on: iga-aastane rahvusvaheline sügiskonverents; teoreetilised seminarid, mis toimuvad regulaarselt uurimisrühmi ühendava teoreetilise ja metodoloogilise aruteluna; kraadiõppuritele suunatud tegevus koostöös “Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooliga”.